Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förslag till direktiv gällande skadeståndsansvar och AI

Dnr: Ju2022/03499 Datum: 14 februari 2023

Nytt produktansvars direktiv och förslag till direktiv om skadeståndsansvar gällande AI.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på de remitterade förslagen.

 

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2023-02-14

Diarienummer
2022/0410

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans Von Axelson