Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till föräldraskapsförordning.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet (MFD) tar inte ställning till förslaget till förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande av domar samt godkännande av officiella handlingar i samband med föräldraskap och om införande av ett europeiskt intyg om föräldraskap, då de frågor som förslaget behandlar ligger utanför myndighetens uppdrag och kunskapsområde. 

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande) och processamordnare Maria Melin (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2023-04-24

Diarienummer
2023/0043

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Maria Melin