Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En modern dataskyddsreglering

Myndigheten för delaktighet avstår att svara på förslagen i utkast till lagrådsremiss: En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande) och utredare Andreas Stjärnström (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Socialstyrelsen

Datum
2023-03-10

Diarienummer
2022/0425

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Andreas Sjärnström