Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Anslutning till nationell läkemedelslista

MFD har inga synpunkter på utkastet till proposition Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), t.f. avdelningschef Arvid Lindén och utredare
Anna Björnemalm (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-11-30

Diarienummer
2022/0335

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Anna Björnemalm