Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Välfärdstekniska lösningar och e-tjänster

Uppdraget inkom: 2020

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att stödja kommunerna med kunskap om hur välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad självständighet och delaktighet.

I uppdraget ingår också stödja kommunerna med kunskap om hur e-tjänster kan utformas så att så många som möjligt kan använda dem.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I relevanta delar ska även samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Post- och telestyrelsen (PTS) ske.

Regleringsbrev för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats