Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Upphandling av ledarhundar för synskadade

Uppdraget inkom: 2014

I MFD:s uppdrag ingår att upphandla de ledarhundar som Synskadades Riksförbund, SRF, behöver för att tilldela de sökande som fått dispositionsrätt. Upphandlingen görs av MFD, medan SRF beskriver vilka krav som ska ställas på hundarna.

Synskadades Riksförbund, SRF, ansvarar för tilldelning och återtagande av dispositionsrätt till ledarhund. De ansvarar också för tilldelning och återtagande av ledarhund. (Lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund.)

SRF får statsbidrag för att bedriva ledarhundsverksamheten. För 2018 har de tilldelats 25 900 000 kr. Hälften av medlen används för inköp av ledarhundarna som ägs av staten genom SRF.

Leverantörer av ledarhundar

Nuvarande ramavtal gäller från och med 2018-01-01 till och med 2021-12-31 och omfattar fyra rangordnade hunduppfödare som ska leverera hundar enligt en bestämd fördelningsnyckel. Enligt avtalet ska 40 hundar levereras under 2018.

För innevarande avtalsperiod har avtal tecknats med fyra uppfödare: DISA Dogs in Service & Aid AB, Hundeskolen Veiviseren, Kustmarkens Hundtjänst AB och Lund Hundetjenester AS.

Riksdagen: Lag (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund: Ledarhunden - ett levande hjälpmedel