Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018

Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2019

MFD redovisade uppdraget i januari 2019. Uppdraget handlade om att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag av regeringen att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter på Stadskontorets webbplats