Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2019

MFD redovisade uppdraget 1 april 2019. Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik åren 2016-2018.

Regeringen uppdrar åt myndigheterna att under tiden den 1 april 2016–31 december 2018 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1000 nyanlända kvinnor och män för praktik per år under den aktuella perioden.

Myndigheten för delaktighet ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter på Statskontorets webbplats