Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Uppdraget inkom: 2018 Uppdraget redovisades: 2020

Myndigheten för delaktighet har uppdraget att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag av regeringen att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1000 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år under den aktuella perioden.

Redovisning

Myndigheten för delaktighet ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter på Statskontorets webbplats