Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Uppdraget inkom: 2018

Myndigheten för delaktighet har uppdraget att ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag av regeringen att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1000 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år under den aktuella perioden.

Myndigheten för delaktighet ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 1 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

Redovisning av praktik för personer med funktionsnedsättning hos statliga myndigheter på Statskontorets webbplats