Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020

Uppdraget inkom: 2018

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Regeringen uppdrar åt myndigheterna att under tiden den 1 januari 2019–31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1000 nyanlända kvinnor och män för praktik per år under den aktuella perioden.

Myndigheten för delaktighet ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts.

Redovisning av praktik för nyanlända arbetssökande hos statliga myndigheter på Statskontorets webbplats