Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och föreslå åtgärder

Uppdraget inkom: 2021

Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att sammanställa kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor inför framtida studier.

Myndigheten ska även genomföra en kartläggning av vilken kunskap som finns hos kommuner, regioner och myndigheter där anställda möter personer med funktionsnedsättning, som har eller kan ha utsatts för våld.

Myndigheten ska också kartlägga vilka åtgärder som tas för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till dem som blivit utsatta för våld. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge stöd och skydd för de utsatta. 

Redovisning

Myndigheten för delaktighet ska senast den 31 januari 2023 lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).