Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet

Uppdraget inkom: 2018 Uppdraget redovisades: 2021

Åren 2018–2020 har Myndigheten för delaktighet haft i uppdrag att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd.

I uppdraget ingick också att informera om teknik och tjänster, främja utveckling och innovation samt redovisa goda exempel.

Under uppdraget har MFD hämtat in synpunkter från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Post- och telestyrelsen, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv samt organisationer som representerar personer med dövhet, dövblindhet eller har nedsatt hörsel.

Redovisning

MFD slutrapporterade uppdraget den 24 juni 2021. Uppdraget delrapporterades till regeringskansliet senast 1 november år 2019 och 2020.

Slutrapport: Information om tolktjänst i arbetslivet - slutrapportering av ett regeringsuppdrag

Delrapport 2: Information om tolktjänst i arbetslivet - andra delrapporteringen av ett regeringsuppdrag, 2020

Delrapport 1: Information om tolktjänst i arbetslivet - delrapportering av ett regeringsuppdrag, 2019