Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet

Uppdraget inkom: 2018

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, i uppdrag att under 2018–2020 informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd.

I uppdraget ingår även att informera om teknik och tjänster, främja utveckling och innovation samt redovisa goda exempel.

När MFD genomför uppdraget ska myndigheten hämta in synpunkter från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Post- och telestyrelsen, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv samt organisationer som representerar personer med dövhet, dövblindhet eller har nedsatt hörsel.

MFD ska under 2019 och 2020 rapportera till Regeringskansliet. Rapporterna ska lämnas senast den 1 november.

MFD ska slutrapportera sitt uppdrag den 24 juni 2021.

Information om tolktjänst i arbetslivet - delrapportering av ett regeringsuppdrag, 2019

Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet på regeringens webbplats