Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Uppdraget inkom: 2018

MFD är en av tio myndigheter som ingår i regeringens Råd för hållbara städer som ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Uppdraget gäller tillsvidare dock längst till och med maj 2022.

Åtgärdslista

Myndigheterna ska senast den 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på myndighetens webbplats. Listan ska omfatta åtgärder som respektive myndighet har genomfört och avser att genomföra.

I rådet arbetar MFD för att städer ska utformas utifrån principen om universell utformning. MFD har tagit fram en lista på åtgärder för att skapa en fysiskt tillgänglig och hållbar stadsutveckling i PM:et Hållbara städer och universell utformning.

PM Hållbara städer och universell utformning (pdf, 145 kB)

Rådets inriktning och strategi 

I rådet för hållbara städer ingår myndighetschefer och experter som ska bidra till arbetet med bland annat fysisk planering, bebyggelse och bostäder, forskning, arkitektur, transporter, infrastruktur, tillgänglighet och användbarhet.

Arbetet med hållbara städer skär över många sakfrågor och berör en mängd aktörer. Rådet ska tillsammans med andra aktörer kartlägga initiativ och insatser som pågår. För att skapa förutsättningar för gemensamma prioriteringar och insatser ska rådet ta fram en gemensam bild av hinder och möjligheter.

Rådet vill även bidra till nya samverkansformer mellan olika nivåer och kompetensområden. Orsaken är att samhället är organiserat i sektorer där aktörer hanterar sina sakområden på var sitt håll och där man ofta prioriterar sitt särintresse.

Rådet lyfter också fram forskningen som viktig och vill bland annat underlätta att kunskap och forskningsresultat når den som äger problemet eller kan stå för lösningen. Bland annat vill man bidra till en forsknings- och innovationsinriktad mötesplattform.

Rådets uppdrag sträcker sig fram till maj 2022. Varje år 1 mars ska rådet ta fram en gemensam åtgärdslista.

Rådet för hållbara städers årliga rapport 2019 på Hållbar stads webbplats

Om rådet och Agenda 2030 på Hållbar stads webbplats

Myndigheterna ska bistå rådet i arbetet med att samverka och med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer. Arbetet ska ske inom ramen för myndigheternas verksamhetsområden och befintliga anslag.