Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

Uppdraget inkom: 2020

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att medverka i arbetet med att ta fram en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention.

Regeringen ska ta fram en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska tillsammans med tjugoen myndigheter ta fram ett underlag. En av dessa myndigheter är Myndigheten för delaktighet.

Uppdraget ska ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Genomförande

De berörda myndigheterna ska göra en individuell analys av nuläget och de långsiktiga behoven inom det egna verksamhetsområdet och bedöma hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas.

De ska också göra en gemensam analys samordnad av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Redovisning

Myndigheternas individuella analyser ska redovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast 1 september 2021.

Därefter ska Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 31 december 2021 redovisa en plan för arbetet.

Uppdraget slutredovisas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 1 september 2023.