Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Stöd till kommuner och landsting att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier

Uppdraget inkom: 2018

Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med länsstyrelserna ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Under uppdraget ska Myndigheten för delaktighet ta in synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska genomföras i enlighet med den inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188.

Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) den 14 december 2018 och ska även delredovisas den 13 december 2019 samt slutredovisas senast den 1 mars 2021.


Regleringsbrev för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete - Delrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och landsting