Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att anordna seminarium under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Uppdraget inkom: 2022

MFD har fått i uppdrag att anordna ett seminarium under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023.

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att anordna ett seminarium tillsammans med Europeiska kommissionen under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023.

Genomförande


Utgångspunkten för uppdraget är att genomföra ett seminarium som lyfter den Europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030 samt andra relevanta nationella funktionshinderstrategier inom Europeiska unionen (EU). Ett exempel är den svenska strategin om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021-2031. 

Redovisning

Myndigheten för delaktighet ska senast den 15 december 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.