Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Redovisning av utvecklingen inom funktionshinderspolitiken

Uppdraget inkom: 2015

MFD ska årligen redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i en samlad rapport.

Myndigheten för delaktighet ska årligen redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i en samlad rapport. All individbaserad statistik ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

2020 års rapport ska redovisas senast 19 februari 2021.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Regleringsbrev för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats