Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Redovisning av utvecklingen inom funktionshinderspolitiken

Uppdraget inkom: 2015 Uppdraget redovisades: 2021

MFD ska redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i en samlad rapport.

Genomförande

Rapporteringen ska ske utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken och de fyra områdena för genomförandet av funktonshinderspolitiken.

Om möjligt ska aktuell statistik redovisas så att det går att följa utvecklingen över tid. All individbaserad statistik ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Redovisning

Rapporten ska redovisas till regeringen, Socialdepartementet, senast den 1 april 2021.