Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Redovisa vidtagna åtgärder 2014-2018 inför Sveriges rapportering till FN 2019

Uppdraget inkom: 2019 Uppdraget redovisades: 2019

MFD har redovisat vilka åtgärder myndigheten har vidtagit inom ramen för Sveriges åtaganden som konventionsstat till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget handlar om sådana frågor som har ett tydligt samband med myndighetens uppgifter och verksamhet. En viktig del av MFD:s uppdrag är att stödja och underlätta för andra aktörer att tillämpa funktionshindersperspektivet. Uppdraget redovisades till regeringen 15 april 2019.

Redovisningen omfattar de åtgärder myndigheten har bedömt som relevanta utifrån de rekommendationer (C/SWE/CO/1) och den frågelista (C/SWE/QPR/2–3) som kommittén lämnat till Sverige.

Redovisning av vidtagna åtgärder 2014-2018

Regleringsbrev för budgetåret 2019 för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats