Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Mot bakgrund av situationen i Ukraina erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor

Uppdraget inkom: 2022

MFD har uppdraget att, mot bakgrund av de konsekvenser som uppstår för personer med funktionsnedsättning genom situationen i Ukraina, erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor till relevanta aktörer.

Stödet ska erbjudas inom ramen för myndighetens uppgifter som framgår av instruktionen. 

Exempel på relevanta aktörer är:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Migrationsverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Socialstyrelsen
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Statens skolverk
  • Länsstyrelserna
  • andra berörda myndigheter, kommuner och regioner.

Genomförande

Myndigheten ska genomföra uppdraget inom ramen för myndighetens uppgifter som framgår av instruktionen. 

Uppdraget ska genomföras i dialog med

  • funktionshindersorganisationerna
  • Barnombudsmannen, inom ramen för Uppdrag att, med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog med civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer (S2022/01938).

Redovisning

Myndigheten för delaktighet ska vid behov lämna löpande redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för delaktighet.