Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Myndigheten för delaktighet ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Uppdraget inkom: 2020 Uppdraget redovisades: 2021

Myndigheten för delaktighet har haft i uppdrag att redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025.

Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Redovisningen ska innehålla identifierade jämställdhetsproblem i samhället som myndighetens kärnverksamhet kan bidra till att lösa, samt förslag till åtgärder och uppföljningsbara mål för myndigheten.

Redovisningen ska också beskriva hur jämställdhet integreras i myndighetens interna processer samt innehålla identifierade förbättringsområden och planerade åtgärder.

Genomförande

MFD:s uppdrag inriktas särskilt på delmål 1 om en jämn fördelning av makt och inflytande och att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande inom samhällets alla sektorer. 

Till detta kommer, efter dialog med Jämställdhetsmyndigheten, ett särskilt fokus för alla myndigheter på delmål 6 om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Redovisning

Myndigheten för delaktighet redovisade inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering 2022–2025 den 1 september 2021.

Jämställdhetsintegrering i MFD - Inriktning för perioden 2022–2025