Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Levnadsvillkor för personer med demenssjukdom

Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2017

MFD redovisade uppdraget i mars 2017. Uppdraget handlade om att beskriva levnadsvillkoren för personer med demenssjukdom och öka allmänhetens kunskap om deras situation.

Uppdraget redovisades till Socialdepartementet i mars 2017 och i samband med MFD:s årsredovisning för år 2016. Uppdraget var en del i regeringens kunskapssatsning under 2016 inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget genomfördes i samverkan med

  • Svenskt Demenscentrum
  • Demensförbundet
  • Anhörigas riksförbund
  • Alzheimer Sverige

Uppdraget avgränsades till att ge anställda och butiksägare inom dagligvaruhandeln adekvat information så att de på bästa sätt kan möta och underlätta för personer med demenssjukdomar/kognitiva nedsättningar när de handlar.

Årsredovisning 2016