Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen biträde av kontaktperson

Uppdraget inkom: 2021

Myndigheten för delaktighet ska ta fram ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen biträde av kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kunskapsstödet bör ta upp frågor om bland annat rekrytering och stöd och möjligheter till olika kommunikationssätt såsom internet för att upprätthålla en kontaktpersonsrelation.

Genomförande

Uppdraget ska ske i samverkan med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt funktionshindersrörelsen.

Redovisning

Myndigheten ska senast den 1 juni 2023 lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för delaktighet.

 

Det här är kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson är en insats enligt LSS , lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som kan bidra till att bryta isolering för personer med funktionsnedsättning. Med en kontaktperson ökar möjligheterna till en aktiv och meningsfull fritid för den enskilde individen. Det betyder att personen som får insatsen kontaktperson också kan vara mer delaktig i samhället.