Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Jämställdhetsintegrering i Myndigheten för delaktighet

Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2018

Uppdraget handlade om att ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet under 2017-2018. Detta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Planen för MFD:s arbetet med jämställdhetsintegrering redovisades till regeringen i oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat har skett i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Uppdraget handlade om att ta fram en plan för hur MFD skulle arbeta med jämställdhetsintegrering. Detta för att verksamheten i högre utsträckning ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Planen beskriver hur MFD ska integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten, bland annat genom utvecklingsprojekt, förändrade arbetssätt, rutiner och styrdokument samt genom att utbilda medarbetare.

Detta för att på ett systematiskt sätt öka kunskapen, medvetenheten och synligheten i frågan om hur ojämställdhet och funktionshinder kan förebyggas och undanröjas.

Handlingsplan för att integrera jämställdhet
i myndigheten under 2017-2018

Regleringsbrev för budgetåret 2016 för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats