Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ge stöd till kommuner om digital teknik för ökad delaktighet

Uppdraget inkom: 2018 Uppdraget redovisades: 2019

MFD redovisade uppdraget i mars 2019. Uppdraget handlade om att ge stöd till kommuner om digital teknik för ökad delaktighet.

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i mars 2019.

Myndigheten för delaktighet ska fortsätta ta fram och sprida information samt ge stöd till kommunerna om användning och implementering av digital teknik. Den digitala tekniken syftar till att främja individens rättigheter och möjlighet till ökad delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande oavsett ålder, kön och funktionsförmåga.

Myndigheten ska i uppdraget arbeta för ökad samverkan kommuner emellan samt mellan kommuner och landsting.

Under uppdraget ska Myndigheten för delaktighet ta in synpunkter från relevanta myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att ge kommunerna bred kunskap om det stöd som går att få från både Myndigheten för delaktighet och från andra aktörer.

Metodstöd och rapport

MFD har inom uppdraget tagit fram metodstödet Digitalt bistånd som ger verktyg för att involvera sökande i biståndshandläggning och som riktar sig till biståndshandläggare. MFD har också tagit fram rapporten Från digital teknik till digitalisering med exempel på hur kommuner kan använda digital teknik för att främja individens rättigheter och möjlighet till ökad delaktighet, självständighet och självbestämmande.

Regeringsrapporten Från digital teknik till digitalisering

Regleringsbrev för budgetåret 2018 för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats