Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Uppdrag för främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Uppdraget inkom: 2020

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att ta fram ett stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Stödmaterialet ska ge exempel på hur kommuner och andra aktörer, inom tillgängliga medel, kan främja ett fritidsutbud som är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Det bör också innehålla goda exempel på arbete i kommuner och regioner.

Genomförande

Uppdraget ska genomföras med ett jämställdhets-, barnrätts- och ungdomsperspektiv. Det ska också genomföras i dialog med

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • andra relevanta aktörer.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2021.