Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fortsatt stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier

Uppdraget inkom: 2021

Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med länsstyrelserna fortsätta ge stöd till regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Under uppdraget ska Myndigheten för delaktighet ta in synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner.

Genomförande

Uppdraget ska genomföras i enlighet med den inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Redovisning

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast 14 december 2021 och 13 december 2022. Uppdraget slutredovisas senast den 1 mars 2024.

Delarapport 1: Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete. Delrapportering av ett regeringsuppdrag om fortsatt stöd till kommuner och regioner 2021