Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård

Uppdraget inkom: 2016 Uppdraget redovisades: 2017

MFD redovisade uppdraget 31 mars 2017. Uppdraget handlade om att ta fram och sprida information till kommuner om digital teknik och digitala trygghets- och servicetjänster.

Uppdraget är slutfört och redovisades 31 mars 2017.

Myndigheten för delaktighet fick i regleringsbrevet för år 2016 i uppdrag att fortsätta att ta fram och sprida information till kommunerna om hur man använder och implementerar digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård.

Myndigheten skulle också utveckla, sprida och förvalta kunskapsstöd riktat till kommuner och andra aktörer om hur innovationer, universell utformning och användning av digital teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Ekonomistyrningsverket: Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet

Ekonomistyrningsverket: Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för delaktighet

Slutrapport: Digitala tjänster i kommunerna