Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Agenda 2030

Uppdraget inkom: 2020

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme i offentliga aktörers arbete med Agenda 2030. Uppdraget löper 2020-2021.

En del av uppdraget gäller att göra en analys av vilken roll och betydelse principen om universell utformning kan ha i genomförandet av agendan.

Uppdraget ska genomföras i dialog med funktionshindersrörelsen och andra relevanta aktörer.
Delredovisning ska ske 4 december 2020 och slutredovisas till regeringen 28 januari 2022.

Regleringsbrev för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats