Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Access City Award

Uppdraget inkom: 2020

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att för Sveriges del ansvara för EU-kommissionens tävling Access City Award. Uppdraget gäller under 2020.

Uppdraget innebär bland annat att bemanna den nationella juryn. Juryn ska bestå av 3–5 personer som representerar myndigheter, organisationer eller experter inom funktionshindersområdet.

Access City Award är EU:s årliga tillgänglighetspris som delas ut till europeiska städer med mer än 50 000 invånare som aktivt arbetar för att genomföra tillgänglighetsåtgärder. Åtgärderna ska syfta till att förbättra för personer med funktionsnedsättning och äldre i infrastruktur, stadsplanering, samhällsplanering och i den lokala utformningen av information i skrift, tryck och webb.

Ansökningsförfarandet och arbetet i juryn sker efter fastställda tävlingsregler från EU-kommissionen. Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning.

Regleringsbrev för Myndigheten för delaktighet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Access City Award på Europeiska unionens webbplats