Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kunskapsrådet

Kunskapsrådet är en viktig del av myndighetens kunskapsutveckling. Rådet består av personer med erfarenhet från vetenskap, ideell sektor och näringsliv.

Kunskapsrådets uppgift är att stödja MFD genom att bidra med kompetens kring kunskapsutveckling av metoder för exempelvis uppföljning, implementering och kommunikation.

Ordförande i kunskapsrådet är myndighetens generaldirektör Malin Ekman Aldén. Det framgår av MFD:s instruktion att kunskapsrådet ska bestå av högst tolv ledamöter utöver ordförande.

I rådet ska det finnas personer med vetenskaplig erfarenhet och företrädare från intresseorganisationer och näringsliv.

Följande personer är ledamöter i kunskapsrådet åren 2021-2022:

Lyssna på föredrag från kunskapsrådet

Här samlas föredrag från kunskapsrådet