Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Flyttlåda med gosehund.

Flytt av ledarhundsverksamheten

Regeringen ser över regelverket för ledarhundsverksamheten så att Myndigheten för delaktighet kan ta över verksamheten från Synskadades Riksförbund. Vi arbetar nu med att förbereda för att ta över den.

Synskadades Riksförbund har sedan 2006 ansvaret för ledarhundsverksamheten i Sverige. I budgetpropositionen för 2018 meddelade regeringen sin avsikt att föra över ansvaret till Myndigheten för delaktighet. Därefter gjorde myndigheten en konsekvensanalys av vad ansvaret skulle kunna innebära för ledarhundsverksamheten.

Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar

Fördjupningsmaterialet Att leva med ledarhund (pdf, 421.71 KB, öppnas i nytt fönster)

Beslutet om en flytt från Synskadades Riksförbund till MFD fattar riksdagen tidigast under år 2020.

Förberedelse av flytt

I april 2019 ändrade regeringen myndighetens uppdrag som rör ledarhundsverksamheten. Nu arbetar vi praktiskt med att förbereda en flytt av verksamheten från Synskadades Riksförbund.

Det arbetet innebär att vi kontaktar olika aktörer. Bland annat hundförare, leverantörer av ledarhundar och syncentraler.

Statliga regler påverkar ledarhunds­verksamheten

En flytt av ledarhundsverksamheten innebär förändringar, både i organisation och genomförande av den verksamhet som finns idag. Det som påverkar är framförallt krav och regler som statliga myndigheter behöver följa.

Vår utgångspunkt är att aktivt involvera personer som har ledarhund i det förberedande arbetet. Detta för att se till att de förändringar som behöver göras blir så bra och ändamålsenliga som möjligt.

En verksamhetsflytt innebär också att det finns behov av att lösa många praktiska frågor. Det handlar bland annat om

  • att dokumentation och ärenden förs över från Synskadades Riksförbund till Myndigheten för delaktighet
  • att handläggningstiderna inte förlängs
  • att ledarhundsförarna även i fortsättningen ska ha god tillgång till träning, utbildning och stöd.

Insatser till hundförare och hundar

Myndigheten för delaktighet ska erbjuda veterinärvård, förebyggande och rehabiliterande insatser för hundarna. Ambitionen är att det ska finnas en så bred geografisk tillgänglighet som möjligt till dessa tjänster och insatser.

Stöd och utbildning till förarna är viktiga delar och ska prioriteras vid en flytt av verksamheten.

Det här har hänt

Vår ambition är att det ska vara enkelt för ledarhundsförarna och andra berörda att få insyn i och följa ledarhundsverksamheten. Det är också en viktig förtroendefråga för oss att värna ledarhundsförarnas personliga integritet.

År 2019

Detta har vi gjort under 2019