Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Flyttlåda med gosehund.

Flytt av ledarhundsverksamheten

Regeringen har gett MFD i uppdrag att förbereda en flytt av ledarhundsverksamheten till myndigheten.

Riksdagen har beslutat om en ny lag för ledarhundsverksamheten som heter lagen om dispositionsrätt till ledarhund. Lagen innebär att ledarhundsverksamheten flyttar från Synskadades Riksförbund, SRF. Regeringens bedömning är att verksamheten bör flytta till Myndigheten till delaktighet.

Ledarhundar, prop. 2022/23:122 hos Regeringskansliet 

Pressmeddelande: Riksdagen har beslutat om en ny lag för ledarhundsverksamheten i MFD:s pressrum hos Mynewsdesk.

Insatser till hundförare och hundar

MFD vill att det ska vara enkelt för ledarhundsföre och andra berörda att få insyn i och följa ledarhundsverksamheten. Myndigheten ser det också som en viktig förtroendefråga för myndigheten att värna förarnas personliga integritet.

Ledarhundsverksamheten kommer att erbjuda veterinärvård samt förebyggande och rehabiliterande insatser för ledarhundarna. Ambitionen är att det ska vara en så bred geografisk tillgänglighet som möjligt till dessa tjänster och insatser.

Stöd och utbildning till förarna fortsätter vara viktiga delar av ledarhundsverksamheten.

Förberedelserna hos MFD

MFD:s målsättning är att ledarhundsförarnas upplevelse av flytten ska bli så sömlös som möjligt. Det är viktigt för MFD att ta till vara på de unika kompetenser och erfarenheter som finns hos ledarhundsverksamheten hos SRF.

MFD och SRF har ett nära samarbete och myndigheten involverar också andra aktörer som är berörda av verksamheten. 

Forum för dialog med ledarhundsförare

MFD kommer att ha två forum för dialog med ledarhundförare om ledarhundsverksamheten fram till april 2024. Det är ett forum för organisationer som representerar ledarhundförarnas intressen och ett forum för enskilda ledarhundsförare som vill testa olika förslag och lösningar.

Strategiskt samråd

Medverkande: Förbundet Sveriges Dövblinda, Ledarhundsklubben - Stockholms och Gotlands län, Sveriges Ledarhundsförare, Synskadades riksförbund och Unga med synnedsättning.

Testgrupper

Medverkande: Enskilda ledarhundsförare. Testgrupperna blir ett forum för MFD att hämta in synpunkter och testa olika förslag och lösningar i den kommande verksamheten.

Historik till flyttförberedelserna

I budgetpropositionen för 2018 meddelade regeringen att den avser att samla ansvaret för ledarhundsverksamheten hos MFD. Under 2018 fick MFD i uppdrag av regeringen att analysera konsekvenserna av vad ett överfört ansvar skulle kunna innebära för ledarhundsverksamheten.

Uppdraget och MFD:s rapportering: Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar 

I april 2019 fick MFD i uppdrag att praktiskt förbereda en flytt av verksamheten från SRF till myndigheten. Genom det arbetet har MFD haft kontakter med bland annat hundförare, leverantörer av ledarhundar och syncentraler.

Uppdraget Förbereda en övergång av ledarhundsverksamheten till MFD

Under åren har MFD bland annat genomfört intervjuer med ledarhundsförare om vilka kommunikationskanaler de använder för att kommunicera med till exempel myndigheter.

Rapporten Ledarhundsförares syn på och erfarenhet av kommunikationskanaler - resultat från en kvalitativ undersökning (februari 2020) (pdf, 648 kB, öppnas i nytt fönster)

I april 2023 beslutar regeringen om en lagrådsremiss med förslag till ny lag för ledarhundsverksamheten. I slutet av maj lämnar regeringen en proposition (ett förslag) om ny lag för verksamheten med ledarhundar till riksdagen. 

Pressmeddelande: Förslag till ny lag för ledarhundsverksamheten hos Regeringskansliet

Proposition 2022/23:122 hos Riksdagen