Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök
Kvinna med assistanshund.

Assistanshundar

Assistanshundar fungerar som stöd för personer med funktionsnedsättning. Hundarna är särskilt utbildad att utföra uppgifter utifrån behov som hundföraren har. Epilepsihundar kan exempelvis varna innan ett anfall inträffar.

Syftet med assistanshundar är att öka självständigheten och tryggheten för personer med funktionsnedsättning. Hunden bidrar på så sätt till ökad delaktighet i samhället.

Studier visar att

  • assistanshundar kan ha en positiv hälsorelaterad påverkan på livskvalité, välbefinnande och aktivitetsnivå
  • assistanshundar kan ha positiva effekter för personer med rörelsebegränsningar, autism och för personer som upplevt trauma
  • hundar kan tränas för att larma sin förare om kommande anfall av epilepsi, diabetes och migrän.

I en utvärdering från 2014 visar Socialstyrelsen att en assistanshund kan minska behov av andra stödinsatser.

Assistanshundars effekt på personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar (SBU:s webbplats)

Service- och signalhundar ger högre livskvalitet och minskar behov av stödinsatser (Socialstyrelsens webbplats)

Stödfunktionen för assistans­hundar

Fram till år 2020 är Svenska Brukshundsklubben, SBK, stödfunktion för assistanshundar i Sverige. Stödfunktionen godkänner och följer årligen upp assistanshundekipage.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att upphandla stödfunktionen och följa upp arbetet som stödfunktionen gör.

Stödfunktionen hos Svenska Brukshundsklubben

Olika typer av assistanshundar

En assistanshund fungerar som ett stöd och är särskilt utbildad att utföra specifika uppgifter. Hunden grundutbildas till att utföra specifika uppgifter utifrån förarens funktionsnedsättning, till exempel epilepsi. Men det är vid samträningen som hunden anpassas till förarens behov.

Det finns olika typer av assistanshundar beroende på förarens behov. I vårt uppdrag att finansiera stödfunktionen ingår i huvudsak fyra olika typer av assistanshundar.

Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi

Om föraren har diabetes kan hunden larma om blodsockernivån blir för hög eller för låg. Om föraren har epilepsi kan hunden till exempel hämta hjälp vid ett anfall. Vissa epilepsihundar kan också lära sig att känna och varna när ett anfall är på väg.

Psykisk hälsa-hund

Om föraren har psykisk funktionsnedsättning kan hunden ha en lugnande inverkan på sin förare. Hunden är ett stöd och en trygghet för föraren i olika situationer, till exempel när föraren går och handlar eller reser med allmänna transportmedel.

Servicehund

Om föraren har en fysisk funktionsnedsättning kan hunden assisterar föraren. Den kan till exempel hämta, lämna eller bära saker, men också stänga dörrar och skåp och fungera som gåstöd.

Signalhund

Om föraren har en hörselskada kan hunden uppmärksamma föraren på ljud i omgivningen. Till exempel ett brandlarm.

Register med godkända assistanshundar

Godkända assistanshundar finns med i registret Hunddata SKK. Det är möjligt för alla att söka i registret. 

De hundar som har titeln AH eller AH (oreg) är godkända att användas som assistanshund.

Webbplatsen Hunddata SKK

Tjänstetäcket – en garanti

När assistanshundar arbetar bär de ett tjänstetäcke. Föraren ska ha tillhörande legitimation. Täcket och legitimationen är garantier för att hunden har genomgått en utbildning som är kvalitetssäkrad av stödfunktionen.

Täcke - hund under utbildning

Assistanshundar som är under utbildning har blivit godkända vid ett lämplighetstest. De bär antingen ett svart täcke med gul text eller ett gult täcke med svart text. På täcket står det Assistanshund under utbildning. (Det finns ett fåtal hundar under utbildning som använder röda täcken med vit text.)

Täcke under utbildning - svart med gul text.jpg

Under utbildning täcke - rött med vit text

Täcke - godkänd assistanshund

En assistanshund som blivit godkänd vid en examination bär antingen ett svart täcke med gul text eller ett gult täcke med svart text. På täcket står det Assistanshund.

På hundens täcke finns ett id märke med ett för ekipaget unikt nummer.

Täcke för godkänd hund - svart med gul text

Täcke för godkänd hund - gult med svart text.jpg

Inköp och utbildning

Idag bekostar de personer som vill ha en assistanshund inköp och utbildning av hunden själva. Enligt rådande lagstiftning finns det inget som hindrar kommuner och regioner att kunna bevilja utbildning av en assistanshund som bistånd eller hjälpmedel. Staten finansierar stödfunktionen så att rådgivning, testning och uppföljning inte kostar något för enskilda.

På Svenska Brukshundklubbens webbplats finns information om olika stiftelser som kan ge ekonomiskt stöd eller stipendier.

Hur får man en assistans­hund?

För att kunna köpa och utbilda en assistanshund behöver en person ha ett läkarintyg på funktionsnedsättningen/den kroniska sjukdomen och vilka hinder den medför. Personen behöver också ha ett genuint intresse för hundar och en förmåga att ta hand om hunden så att hunden har det bra. När det finns ett läkarintyg kan personen kontakta en instruktör för ett samtal. Instruktörer går att hitta genom stödfunktionen.

För att en assistanshund ska sättas in i tjänst krävs att ekipaget, föraren plus hunden, klarar en examination efter att de har genomfört en kvalitetssäkrad utbildning. Det gäller oavsett om föraren utbildat hunden själv eller köpt en färdigutbildad hund. Först då är hunden certifierad assistanshund.

Två vägar till assistanshund på Brukshundsklubbens webbplats

Viktigt med ömsesidig respekt för andras intressen och behov

Ibland kolliderar behov och intressen när människor möts. Det kan bli särskilt påtagligt i mötet mellan en person med allergi mot hund och en person som är assistanshundförare. Denna typ av konflikt kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt för den andres situation.

Både Svenska brukshundsklubben och Service och signalhundsförbundet har överenskommelser med Astma- och allergiförbundet.