Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Assistanshundar

Myndigheten för delaktighet upphandlar en stödfunktion för assistanshundar. Nästa år ska MFD också ha webbinformation om assistanshundverksamhetens olika delar.

Assistanshundar fungerar som stöd för personer med funktionsnedsättning. Hundarna är särskilt utbildade att utföra uppgifter utifrån behov som hundföraren har. 

Syftet med assistanshundar är att öka självständigheten och tryggheten för personer med funktionsnedsättning. Hunden bidrar på så sätt till ökad delaktighet i samhället.

Studier visar att

  • assistanshundar kan ha en positiv hälsorelaterad påverkan på livskvalité, välbefinnande och aktivitetsnivå
  • assistanshundar kan ha positiva effekter för personer med rörelsebegränsningar, autism och för personer som upplevt trauma
  • hundar kan tränas för att larma sin förare om kommande anfall av epilepsi, diabetes och migrän.

I en utvärdering från 2014 visar Socialstyrelsen att en assistanshund kan minska behov av andra stödinsatser.

Assistanshundars effekt på personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar hos SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Rapport: Utvärdering av försöksverksamhet med service- och signalhundar, pdf hos Socialstyrelsen

Stödfunktionen för assistans­hundar

Staten finansierar en stödfunktion för att den ska godkänna och följa upp assistanshundekipage och för att säkerställa att det i Sverige finns minst en aktör som arbetar med detta. MFD har i uppdrag att upphandla stödfunktionen.

För närvarande är Svenska Brukshundsklubben, SBK, stödfunktion för assistanshundar i Sverige.

Stödfunktionen hos Svenska Brukshundsklubben

Olika typer av assistanshundar

En assistanshund fungerar som ett stöd och är särskilt utbildad att utföra specifika uppgifter. Hunden är grundutbildad till att utföra specifika uppgifter utifrån förarens funktionsnedsättning, till exempel epilepsi. Men det är vid samträningen som hunden anpassas till förarens behov.

Assistanshundar är ett samlingsnamn för flera typer av assistanshundar. Här följer en beskrivning av de vanligaste. 

Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi

Om föraren har diabetes kan hunden larma om blodsockernivån blir för hög eller för låg. Om föraren har epilepsi kan hunden till exempel hämta hjälp vid ett anfall. Vissa epilepsihundar kan också lära sig att känna och varna när ett anfall är på väg.

Psykisk hälsa-hund

Om föraren har psykisk funktionsnedsättning kan hunden ha en lugnande inverkan på sin förare. Hunden är ett stöd och en trygghet för föraren i olika situationer, till exempel när föraren går och handlar eller reser med allmänna transportmedel.

Servicehund

Om föraren har en fysisk funktionsnedsättning kan hunden assistera föraren. Den kan till exempel hämta, lämna eller bära saker, men också stänga dörrar och skåp och fungera som gåstöd.

Signalhund

Om föraren har en hörselskada kan hunden uppmärksamma föraren på ljud i omgivningen. Till exempel ett brandlarm.

Register för assistanshundar

Svenska Kennelklubben (SKK) håller ett register för assistanshundar, Hunddata SKK. Hundarna i registret bedöms ha genomgått en fullgod utbildning och är examinerade. 

Registret är frivilligt. Hundföraren/-ägaren väljer själva att registrera sin hund. 

De assistanshundar som finns i registret och har titeln AH eller AH (oreg). 

Webbplatsen Hunddata SKK

Tjänstetäcket – en garanti

När assistanshundar arbetar bär de ett tjänstetäcke. Föraren ska ha tillhörande legitimation. Täcket och legitimationen är garantier för att hunden har genomgått en utbildning som är kvalitetssäkrad.

Täcke - hund under utbildning

Assistanshundar som är under utbildning har blivit godkända vid ett lämplighetstest. De bär ett täcke med texten Assistanshund under utbildning. 

Täcke - godkänd assistanshund

En assistanshund som blivit godkänd vid en examination bär ett täcke med texten Assistanshund.

På hundens täcke finns ett id-märke med ett för ekipaget unikt nummer.

Inköp och utbildning

Idag bekostar de personer som vill ha en assistanshund inköp och utbildning av hunden själva. Enligt rådande lagstiftning finns det inget som hindrar kommuner och regioner att kunna bevilja utbildning av en assistanshund som bistånd eller hjälpmedel. Staten finansierar stödfunktionen så att rådgivning, testning och uppföljning inte kostar något för enskilda.

Svenska Brukshundklubben har information om olika stiftelser som kan ge ekonomiskt stöd eller stipendier. 

Ekonomiskt stöd hos Svenska Brukshundsklubben

Vad krävs för att få en assistanshund?

För att kunna köpa och utbilda en assistanshund behöver en person ha ett läkarintyg som visar att det finns en funktionsnedsättning eller kroniska sjukdom och vilka hinder detta medför.

Personen behöver också ha ett genuint intresse för hundar och en förmåga att ta hand om hunden så att hunden har det bra.

Innan en assistanshund kan sättas in i tjänst krävs det att ekipaget - föraren och hunden - klarar en examination efter att de har genomfört en utbildning. Kravet gäller oavsett om föraren utbildar hunden själv eller köper en färdigutbildad hund.  

Ömsesidig respekt 

Ibland kolliderar behov och intressen när människor möts. Det kan bli särskilt påtagligt i mötet mellan en person med allergi mot hund och en person som är assistanshundförare. Denna typ av konflikt kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt för den andres situation.

Goda exempel på hur det kan hanteras är Svenska brukshundsklubben och Service och signalhundsförbundet som båda har tagit fram överenskommelser med Astma- och allergiförbundet.

MFD:s uppdrag och arbete med assistanshundar

MFD har två uppdrag som handlar om assistanshundar. 

Det första är att upphandla en nationell stödfunktionen och att följa upp arbetet som stödfunktionen gör. 

Upphandla stödfunktion för assistanshundar

Det andra uppdraget är att tillgängliggöra information om assistanshundverksamhetens olika delar digitalt.

Information om assistanshundverksamhetens olika delar

År 2022 analyserade MFD assistanshundverksamheten. Analysen omfattar möjligheter, utmaningar och utvecklingsbehov.

PM: Analys av assistansverksamheten och behovet av utveckling