Utbildning

Två personer sitter i ett klassrum och tittar på en tredje person som förklarar något med en handgest

Alla människor har rätt till utbildning på lika villkor, utan att exkluderas eller diskrimineras.

Ett inkluderande utbildningssystem och möjligheter till livslångt lärande är centralt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningsnivån hos en person styr såväl förutsättningarna för demokratisk delaktighet, ekonomisk självständighet och upplevd, såväl som dokumenterad, god hälsa. Att kunna välja och genomföra en utbildning är avgörande för utvecklingen av delaktigheten i samhället och jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Fördjupad kunskap om levnadsvillkor

MFD:s uppföljningar av funktionshinderspolitiken visar hur levnadsvillkoren utvecklas för personer med funktionsnedsättning och hur offentliga aktörer arbetar med politiken.

Senast granskad: 2019-09-18
Dela: