Hälsa

En pojke ser lycklig ut när han cyklar

Personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och ska inte diskrimineras. Det säger artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det finns många faktorer som har betydelse för att personer ska kunna ha en god hälsa. Dessa faktorer samspelar på ett komplext sätt med varandra.

Utifrån ett funktionshindersperspektiv finns faktorer som:

  • bristande delaktighet i samhället
  • individers kunskaper om hälsofrämjande insatser
  • tillgång till direkt och förebyggande vård och rehabilitering när det behövs.

Andra exempel är ekonomiska problem och oro för framtiden, vilket förekommer i större utsträckning hos personer med funktionsnedsättning.

Fördjupad kunskap om levnadsvillkor och hälsa

MFD:s rapporter om levnadsvillkor och hälsa visar hur levnadsvillkoren utvecklas för personer med funktionsnedsättning samt fördjupar kunskapen på olika fokusområden.

Senast granskad: 2019-09-18
Dela: