Levnadsvillkor

Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet är mål för funktionshinderspolitiken. Att mäta och beskriva levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är ett sätt att identifiera ojämlikheter och hinder för delaktighet i samhället.

Att följa skillnader i levnadsvillkoren kan över tid visa vilka områden eller grupper inom gruppen personer med funktionsnedsättning som samhället bör prioritera.

Det övergripande nationella målet för funktionshinderspolitiken är

”...med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.”

Fördjupad kunskap om levnadsvillkor

MFD:s uppföljningar av funktionshinderspolitiken visar hur levnadsvillkoren utvecklas för personer med funktionsnedsättning och hur offentliga aktörer arbetar med politiken.

Relaterad information

Senast granskad: 2019-08-29
Dela: