Uppföljning

Gatubild med fotgängare samt en ung tjej i eldriven rullstol framför en spårvagn som stannat vid en hållplats.

Myndigheten för delaktighet, MFD, följer utvecklingen inom funktionshinderspolitiken.

MFD har i uppdrag att följa upp vad offentliga aktörer gör i förhållande till funktionshinderspolitikens mål, som exempelvis hur de ökar kunskapen om frågorna i sin organisation och hur de samråder med funktionshindersorganisationer.

Det gör vi genom att följa hur myndigheter, kommuner och regioner arbetar med tillgänglighet och delaktighet för alla i sin ledning och styrning. MFD följer också upp hur myndigheter arbetar med att förbättra tillgängligheten i verksamheten, lokaler och information.

Hösten 2019 kommer MFD att följa upp myndigheternas arbete genom Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet.

MFD följer också upp funktionshinderspolitiken genom att beskriva hur levnadsvillkor och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utvecklas i samhällets olika områden.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Testa ert arbete med tillgänglighet och få hjälp att komma vidare. Verktyget kommer att användas i uppföljningen av myndigheter hösten 2019.

Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Kartläggning av ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

MFD och Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt hinder för ekonomiskt jämställda inkomster med fokus på situationen för kvinnor med funktionsnedsättning.

Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Myndighetens årliga redovisning av funktionshinderspolitikens utveckling.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Uppföljning kommuner

Här hittar du resultat från 2018 års uppföljning av kommunernas arbete med att införa ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

Uppföljning kommuner

Senast granskad: 2019-09-03
Dela: