Uppföljning

Gatubild med fotgängare samt en ung tjej i eldriven rullstol framför en spårvagn som stannat vid en hållplats.

Myndigheten för delaktighet, MFD, följer utvecklingen inom funktionshinderspolitiken.

MFD har i uppdrag att följa upp vad offentliga aktörer gör i förhållande till funktionshinderspolitikens mål. Det gör vi genom att följa hur kommuner, regioner och myndigheter för in perspektivet funktionshinder i sin ledning och styrning.

Hösten 2019 kommer MFD att följa upp myndigheternas arbete genom Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet. Redan nu finns verktyget att använda som stöd.

MFD följer också upp politiken genom att beskriva hur levnadsvillkor och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utvecklas i samhällets olika sektorer.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Testa ert arbete med tillgänglighet och få hjälp att komma vidare. Verktyget kommer att användas i uppföljningen av myndigheter hösten 2019.

Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Kartläggning av ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

MFD och Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt hinder för ekonomiskt jämställda inkomster med fokus på situationen för kvinnor med funktionsnedsättning.

Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Myndighetens årliga redovisning av funktionshinderspolitikens utveckling.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Uppföljning kommuner

Här hittar du resultat från 2018 års uppföljning av kommunernas arbete med att införa ett funktionshindersperspektiv i sin verksamhet.

Uppföljning kommuner

Senast granskad: 2019-06-03
Dela: