Uppföljning

Gatubild med fotgängare samt en ung tjej i eldriven rullstol framför en spårvagn som stannat vid en hållplats.

Myndigheten för delaktighet följer utvecklingen inom funktionshinderspolitiken.

Uppföljningen visar hur offentliga aktörer arbetar med politiken och hur levnadsvillkoren utvecklas för personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi funktionshinderspolitikens utveckling i samhället i en samlad rapport till regeringen.

Offentliga aktörer

Här hittar du resultat från MFD:s uppföljning av kommuner, landsting, regioner och myndigheter.

Offentliga aktörer

Levnadsvillkor

Här hittar du resultat från MFD:s uppföljning av levnadsvillkoren och möjligheterna till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Levnadsvillkor

Senast granskad: 2019-02-21
Dela: