Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hur används resultaten från Rivkraft?

I Rivkraft har alla paneldeltagare egen erfarenhet av vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning.

Genom Rivkrafts enkäter besvarar panelen frågor inom olika samhällsområden om hinder och möjligheter. På så sätt bidrar de egna erfarenheterna av funktionsnedsättning till MFD:s och andra myndigheters kunskapsunderlag, rapporter och stöd.

Varje svar innebär värdefull kunskap

Panelens tid och engagemang är en resurs som vårdas omsorgsfullt. Målet är att alla frågor till panelen ska ha ett tydligt syfte och att varje svar ska komma till användning.

Paneldeltagarnas integritet skyddas

Varje enkät sammanställs och avkodas för att skydda paneldeltagarnas integritet och personuppgifter. Därmed kan inga svar härledas till enskilda deltagare i Rivkraft. 

Effekten av enkäterna redovisas

Resultat från Rivkraft går att läsa om i följande årliga rapporter och i MFD:s årsredovisning.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken - MFD

Resultat från uppföljningen av myndigheter - MFD