Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Samhället har låga förväntningar på personer med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har sämre villkor än de flesta andra i samhället. Samhället har låga förväntningar på gruppen och det finns brister i stödsystem och välfärdstjänster.

Trots att det finns regleringar och insatser som syftar till att stödja gruppen att leva ett självständigt liv så har personerna med intellektuell funktionsnedsättning likartade livsresor. Detta oavsett intressen, vilken kapacitet de besitter och villkor under uppväxten. 

Begränsade livsval

Sammantaget är livsvalen begränsade för personer med personer med intellektuell funktionsnedsättning. MFD har beskrivit läget inom områden som habilitering, skola och utbildning, arbete och sysselsättning, ekonomi, ålderdom och självbestämmande.

Ett genomgående resultat är att de låga förväntningar som finns på målgruppen är ett avgörande hinder. Den segregation och diskriminering som präglat situationen för personer med IF genom historien lever kvar och målgruppen förväntas inte vara delaktiga och produktiva medborgare bland andra.

Begränsade livsval – Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning