Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Underlag från uppföljningen

Här samlar vi kunskapsunderlag om delaktigheten och tillgängligheten i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet har regeringens uppdrag att följa upp utvecklingen inom funktionshinderspolitiken. De rapporter som vi publicerar varje år visar

  • hur delaktigheten i samhället och levnadsvillkoren utvecklas för personer med funktionsnedsättning
  • hur myndigheter, kommuner och regioner arbetar för att uppnå funktionshinderspolitikens nationella mål.

Vår uppföljning av funktionshinderspolitiken är också baserad på särskilda regeringsuppdrag och andra kunskapsunderlag. Det kan handla om utmaningar för föräldrar, nyanlända med funktionsnedsättning, personer med intellektuell funktionsnedsättning eller politikens utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv.