På vår arbetsplats vill vi anställa personer med funktionsnedsättning. Vad ska vi tänka på?

Personer med funktionsnedsättning ska rekryteras på lika villkor som andra. Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen gäller.

För personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga finns särskilda stöd att få från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: