Vi ska göra om vår webbplats – vilka tillgänglighetsregler gäller då?

Det finns internationella riktlinjer för hur innehållet på webben ska bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar, Web Content Accessibility Guidelines,WCAG 2.0. WCAG 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer. På Post- och telestyrelsens, PTS, webb finns anvisningar och krav.

Det finns också ett EU-direktiv om tillgänglighet på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer som kräver WCAG 2.0 nivå AA, alltså den näst högsta nivån av tillgänglighet. Läs mer i PTS översikt av webbdirektivet.

PTS har också en tjänst där du kan testa tillgängligheten på en webbplats.   

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: