Tar ni emot studiebesök eller kan ni komma ut och föreläsa?

I mån av resurser tar vi både emot besök och åker ut till olika aktörer för att föreläsa. Det ingår i vårt uppdrag att sprida kunskap om funktionshinderspolitik, välfärdsteknik och tillgänglighet. Vi vill nå så många viktiga aktörer som möjligt och ser därför gärna att mindre organisationer går samman och bjuder in oss. Kontakta oss om önskemål om besök eller föreläsning.

E-post: info@mfd.se

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: