Webbinarier om tillgänglighet i upphandling, digital tillgänglighet och fysisk tillgänglighet hösten 2019

I ett samarbete med Upphandlingsmyndigheten, DIGG och Boverket har MFD genomfört tre webbinarier som fokuserar på olika delar av tillgänglighet.

Webbinarierna är en del i ett regeringsuppdrag som MFD har tillsammans med länsstyrelserna i att stödja kommunerna och regionen i genomförandet av funktionshinderspolitiken. Alla webbinarier är live-textade. 

Tillgänglighet i upphandling

Inledning av MFD om begrepp som tillgänglighet och delaktighet och vad de betyder.

Upphandlingsmyndigheten berättar hur offentlig upphandling är ett utmärkt verktyg för att skapa delaktighet i samhället för alla oavsett funktionsförmåga. Genom att ställa krav på tillgänglighet på varor och tjänster som myndigheter, kommuner och regioner köper in, skapar vi ett samhälle för alla. Vad säger lagen om offentlig upphandling (LOU) och vad kan Upphandlingsmyndigheten erbjuda för stöd?

Medverkande: Magnus Lagercrantz, MFD, Ellionor Triay Strömvall och Lena Ceesay, Upphandlingsmyndigheten.

Digital tillgänglighet

Inledning av MFD om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

DIGG berättar om hur direktivet, lagen, förordningen, föreskrifterna, EN-standarden och WCAG hänger ihop. De förklarar vad och vilka som omfattas, och när, samt vad man behöver göra för att uppfylla lagkraven och vad som händer om man inte gör det.

Medverkande: Axel Ingvarsson, MFD, Tommy Olsson, DIGG

Fysisk tillgänglighet

Inledning av MFD om funktionshinderspolitiken.

Boverket berättar om hur tillgänglighet hanteras i plan- och bygglagen, från planering till byggande. De ger en översikt över reglerna med krav på att undanröja enkelt avhjälpta hinder, HIN. Kraven i HIN ställs för publika lokaler och allmänna platser. Hur bedömer man om ett hinder är enkelt avhjälpt? Vem ansvarar för att åtgärda hinder?

Medverkande: Mille Salomaa-Lindström och Frida Lockner, MFD, Paris Ghandari och Agnes Jensen-Carlén, Boverket

Senast granskad: 2020-01-03
Dela: