Funktionssimulatorn

Hur upplever en person med funktionsnedsättning sin vardag? Du kan simulera två olika situationer i vardagen för hur en person med kognitiv funktionsnedsättning kan uppleva klassrumsmiljö och kollektivtrafik. Du kan även simulera hur en person med hörselnedsättning kan uppleva sin klassrumsmiljö.

Kognitiv funktionsnedsättning

Du kan välja om du vill uppleva de olika situationerna med eller utan kognitiv funktionsnedsättning. Vi rekommenderar att du tittar på båda versionerna för att kunna jämföra.

En person med kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårigheter med sinnesintryck, att minnas, uppfatta tid, planera, organisera och fokusera. Det kan också vara svårt att hantera stressiga situationer, ta in och tolka mycket information och att vara i sociala sammanhang. Olika personer kan ha olika upplevelser och funktionssimulatorn ger några exempel.

Hörselnedsättning

Vad gäller situationen med hörselnedsättning kan du endast välja att uppleva hur en person med hörselnedsättning som använder hörapparater upplever klassrumsmiljön. För den som har en hörselnedsättning och inte är döv eller har dövblindhet sker kommunikationen oftast via talat språk och ofta med hjälp av förstärkande teknik.

De flesta personer med hörselnedsättning har nytta av teknik som förstärker ljud. Exempel på sådan teknik är hörapparat eller cochleaimplantat som omvandlar ljud till elektriska impulser i innerörat. De underlättar hörandet men innebär inte fullgod hörsel.

För många med hörselnedsättning fungerar kommunikation med enskilda personer bra om de har hörapparat och det inte förekommer störande ljud. I situationer med buller, eller då många människor som talar samtidigt, kan det vara svårare att kommunicera. Upplevelsen är förstås individuell så funktionssimulatorn visar bara några exempel på hur det kan vara.

Starta funktionssimulatorn

Du startar funktionssimulatorn genom att välja en simulering nedan.

  • Klicka på valfri situation under Välj situation.
  • Därefter väljer du om du vill uppleva situationen med eller utan funktionsnedsättning.
  • I situationen Delta i klassundervisning kan du också välja att uppleva situationen med hörselnedsättning.

Du kan ta del av funktionssimulatorn i webbläsaren eller Youtube-appen på din dator eller mobiltelefon. Använd gärna hörlurar. Den starkaste upplevelsen får du med en mobiltelefon tillsammans med Virtual Reality-glasögon.

Vi rekommenderar att du ser dig omkring genom att använda navigationsfunktionerna. Följ också instruktionerna i filmen.

Funktionssimulatorn
 

 

 

Senast granskad: 2019-09-18
Dela: