Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet

Tillgängliga myndigheter är en förutsättning för delaktighet och jämlikhet. Fokus delaktighet är ett verktyg för myndigheters arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Fokus delaktighet består av tre delar:

  • frågor om hur ni arbetar med tillgänglighet
  • återkoppling på ert arbete
  • fördjupad information och länkar som hjälper er att komma vidare i arbetet.

Fokus delaktighet är öppen för alla att använda. Vem som helst i er organisation kan svara på frågor, när som helst under året. När ni har svarat på frågorna får ni en utvärdering av hur myndigheten ligger till i tillgänglighetsarbetet.

Utvärdering och stöd att komma vidare

Utvärderingen består av ett poängresultat och ett detaljerat resultat med utvärderingstexter. Ni kan skriva ut resultatet eller spara det som pdf. Svaren kommer inte att sparas eller användas av MFD.

I verktyget kan ni också ta del av fördjupad information om tillgänglighet inom områdena verksamhet, lokaler samt information och kommunikation.

Vi rekommenderar att ni använder webbläsarna Google Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Verktyg för uppföljning

MFD har i uppdrag att följa upp statliga myndigheters arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och med det funktionshinderspolitiska målet. Det framgår i förordningen (2001:526) om myndigheters särskilda ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.

Årligen under hösten kommer alla myndigheter att få en individuell länk till verktyget Fokus delaktighet. Den fyller ni i för att vara med i MFD:s årliga uppföljning. Detta är vårt sätt att följa upp hur ni arbetar med tillgänglighet i lokaler, verksamhet och information.

Senast granskad: 2019-06-03
Dela: