Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Följ era samhällsområden

Här finns information om hur MFD följer upp det funktionshinderspolitiska målet och om befintlig statistik som följer upp situationen för personer med funktionsnedsättning.

En viktig del av strategin är att utveckla en systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. 

Kunskap om ert samhällsområde kan underlätta strategiarbetet. Befintlig statistik kan även vara ett stöd för att identifiera relevanta åtgärder. Det kan likaså handla om att identifiera kunskapsluckor och utveckla statistik för ert samhällsområde.

Årlig uppföljningsrapport

I april varje år tar MFD fram en samlad rapport av utvecklingen inom funktionshinderspolitiken. I rapporteringen ingår uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken och statistik över levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Statistik över levnadsvillkor

Ett sätt att följa utvecklingen mot det funktionshinderspolitiska målet är att jämföra delaktighet och levnadsvillkor mellan personer med funktions­nedsättning och övrig befolkning.

I Sverige finns ett antal undersökningar som bidrar med nationell statistik eller ökad kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning.

Statistik om personer med funktionsnedsättning

Definition och mätning av funktionsnedsättning

Det finns en mängd olika definitioner över vad som räknas som en funktionsnedsättning. SCB:s rapport Att mäta funktionsnedsättning berättar hur personer med funktionsnedsättning definieras i olika nationella uppföljningar:

Att mäta funktionsnedsättning på SCB:s webbplats

Sedan 2021 används en ny definition av personer med funktionsnedsättning i SCB:s nationella uppföljning av levnadsvillkor (ULF/SILC). Mer om denna definition finns på SCB:s webbplats. 

Definition av funktionsnedsättning på SCB:s webbplats

Uppföljning av myndigheter, regioner och kommuner

Varje år genomför MFD en enkätundersökning. Den följer upp offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delaktighet. Resultaten kan ge stöd i vilka åtgärder som myndigheten behöver genomföra.  

Uppföljning