Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Öka kunskapen

Här samlas utbildningar, kurser och material som kan stödja er i strategiarbetet.

Funktionshinderspolitiken i praktiken

Delaktighetsguiden är en övergripande webbutbildning om vad funktionshinderspolitiken kan innebära för er verksamhet. Använd utbildningen i ert strategiarbete och sprid den internt på myndigheten.  

Delaktighetsguiden

En webbutbildning för dig som arbetar vid statlig myndighet, på en kommun eller i en region.
Delaktighetsguiden

I Delaktighetsguiden finns även en handledning med gruppövningar.

Handledning för gruppövningar i webbkursen Delaktighetsguiden

Grundutbildning för offentlig sektor

Lär om politikens mål och inriktning är en grundläggande utbildning i två delar för alla som arbetar inom offentlig sektor.

Lär om politikens mål och inriktning

Material om FN-konventionen

Lär dig mer om konventionen är ett material som ger ökad kunskap om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Materialet innehåller bland annat filmer och en webbutbildning som är producerad av Uppsala universitet.

Lär dig mer om konventionen

Begreppsfilmer

Tre filmer som enkelt och pedagogiskt förklarar syftet med det funktionshinderpolitiska målet samt begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning och delaktighet. 

Funktionshinderspolitiska målet

Funktionshinder och funktionsnedsättning

Delaktighet