Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Om strategin

Uppföljningen ska genomföras av 29 myndigheter och Folkbildningsrådet. MFD har fått i uppdrag att ge dessa myndigheter stöd i uppföljningsarbetet. Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i respektive myndighets årsredovisning. Myndigheternas redovisningar ska ligga till grund för regeringens budgetproposition.

Strategin pågår under en tioårig period som sträcker sig fram till 2031. En nationell handlingsplan för funktionshinderspolitiken ska tas fram och beslutas 2026.

Det nationella målet och de fyra inriktningarna