Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd till dig som arbetar inom vård och omsorg

Här finns olika stöd för dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete.

Socialstyrelsen har information, utbildningar, material samt frågor och svar om corona som riktar sig till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

Stöd för dig som arbetar inom socialtjänst och LSS

Socialstyrelsen har riktat stöd för personal inom socialtjänst och LSS, bland annat hur arbetssättet kan anpassas under coronapandemin. Det finns även stöd för att kunna prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Exempelvis för att förklara Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller vad som händer i omvärlden just nu. I samma stöd finns länkar till bra anpassad information.

Information om covid-19 till personal inom socialtjänst

Frågor och svar för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Stöd i digitala arbetssätt

För att kunna möta utmaningen som corona och covid-19 innebär för vård, omsorg och socialtjänst finns nu webbplatsen Digital vård och omsorg. Webbplatsen samlar specifikt material för omställning till digitala arbetssätt. Här hittar du olika aktörers kunskap, forskning, sammanställningar och erfarenheter.

Digital vård och omsorg 

Stöd inom psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk hälsa har information för personal inom kommuner och regioner som arbetar med psykisk hälsa i samband med covid-19.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid på Uppdrag Psykisk hälsas webbplats

Stöd inom dövblindhet

Möter du personer med dövblindhet i ditt yrke har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor publicerat råd som är bra att tänka på.

Råd till dig som känner eller i ditt yrke möter personer med dövblindhet på Nkcdb:s webbplats

Stöd att göra samhällsinformation tillgänglig

MFD har även sammanställt vad du kan tänka på för att göra allmän samhällsinformation mer tillgänglig.

Gör information om corona tillgänglig för fler

Stöd för anhörig

Vi har också samlat tips och stöd för olika sätt att kommunicera, stöd om du är anhörig eller behöver prata med barn.

Anpassade sätt och stöd att kommunicera om corona

Information om corona på andra språk

Krisinformation.se har information om corona på en rad olika språk som kan vara bra om man möter någon som inte har svenska som första språk.

Andra språk/other languages på Krisinformations webbplats

Har du förslag och tips på kompletteringar så kontakta oss gärna på info@mfd.se eller telefon 08-600 84 00.