Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Anpassade sätt och stöd att kommunicera om corona

Här hittar du stöd och länkar för olika sätt att kommunicera, stöd om du är anhörig eller behöver prata med barn, eller om du möter personer som är oroade.

För att veta vilket stöd som behövs när du möter människor måste du veta vilka behov den eller de har som du ska kommunicera med. Det kan till exempel vara teckenspråks-, skriv- eller dövblindtolkning.

Visuell information kan behöva syntolkas.

I vissa fall är det bildstöd som krävs om en person inte kommunicerar med talat språk.

Alla dessa tjänster går att boka på liknande sätt som språktolkar. Flera av tjänsterna kan också utföras på distans.

Stöd vid telefonsamtal

I Sverige finns tre tjänster för den som behöver stöd med att ringa telefonsamtal. Du kan till exempel behöva ringa 1177 för att du tror att du kan vara smittad eller 113 13 för att du har frågor om coronaviruset.

Bildtelefoni

Personer som använder svenskt teckenspråk kan använda förmedlingstjänsten Bildtelefoni för att ringa.

Välkommen till Bildtelefoni på Bildtelefonis webbplats

Texttelefoni

Den som har hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, talsvårigheter eller använder punktskrift kan använda förmedlingstjänsten Texttelefoni.

Välkommen till Texttelefoni på Textelefonis webbplats

Teletal

Tjänsten Teletal är en telefontjänst för att få stöd under ett telefonsamtal. En tolk kan hjälpa till med:

  • Att tolka otydligt tal och svåra ord
  • Ge stöd för minnet
  • Anteckna vad som sägs i samtalet och kan skicka hem det till dig
  • Hjälpa dig i telefonväxlar

Ring Teletal: 020-22 11 44

Så fungerar det på Teletals webbplats

Stöd om någon mår psykiskt dåligt eller är orolig

Vi reagerar olika när vi befinner oss i kris. Vissa blir oroliga för sin egen del, andra för anhörigas del. Det kan vara svårt att släppa tankar som leder till oro.

På krisinformation.se finns en lista på några telefonnummer som du kan ringa om du har är orolig för dig själv eller någon i din närhet.

Viktiga telefonnummer på krisinformation.se

Uppdrag Psykisk Hälsa har samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i samband med covid-19. Där finns både råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Röda korset har sammanställt tips på hur du själv eller någon i din närhet kan hantera oro för corona.

Så minskar du din oro vid en kris på Röda Korsets webbplats

Det finns också stöd att få via chatt, telefon och e-post genom Svenska kyrkan och Minds självmordslinje.

Jourhavande präst på Svenska kyrkans webbplats

Självmordslinjen på Minds webbplats

Stöd att prata med barn

Barn med funktionsnedsättning behöver också få information på ett tillgängligt sätt. På krisinformation.se finns det information om hur du generellt pratar med barn.

Så pratar du med barn om corona på Krisinformations webbplats

Barnombudsmannen har samlat information om coronaviruset som riktar sig till barn och unga.

Covid-19- (coronaviruset) - information till barn och unga på Barnombudsmannens webbplats

Rädda barnen har råd om hur du kan prata med barn, tips till den som är hemma med barn och material direkt riktat till barn som känner sig oroliga.

Tips och råd om coronaviruset på Rädda barnens webbplats

Stöd om du är anhörig

Som anhörig till personer i någon av riskgrupperna kan man känna oro. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har samlat information som riktar sig till anhöriga. De har även digitala träffar för anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Anhöriga och corona på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har också samlat råd riktat till personer med dövblindhet och anhöriga.

Råd till personer med dövblindhet och anhöriga i samband med coronavirus och covid-19 på Nkcdb:s webbplats